באססה..

חשוב לנו מאוד לשמוע ולדעת מה קרה הפעם שגרם לך לא להיות מרוצה.

כתבו לנו פה מתחת ואנחנו מבטיחים לחזור לתת את מלוא תשומת הלב