תנאי שימוש

תקנון האתר 

אנא קרא בעיון את התנאים וההגבלות לפני השימוש במוצרי טירולר המופעל על ידינו. הסכם זה קובע את התנאים וההגבלות המחייבים מבחינה משפטית לשימושך באתר בכתובת www.tyrolerltd.com

על ידי כניסה לאתר או שימוש בו בכל דרך שהיא, כולל, אך לא רק, ביקור באתר, או גלישה בו או תרומת תוכן או חומרים אחרים לאתר, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולהגבלות אלה. תנאים מהוונים מוגדרים בהסכם זה.

קניין רוחני

האתר ותכניו המקוריים, התכונות והפונקציונליות שלו הם בבעלות Tyroler, והם מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים, סוד מסחרי וחוקי קניין רוחני אחרים או זכויות קניין.

הפסקת גישה לאתר 

אנו עשויים להפסיק את גישתך לאתר, ללא סיבה או הודעה מוקדמת, אשר עלולה לגרום לחילוט והרס כל המידע הקשור אליך. כל הוראות בהסכם זה עשויים להיפסק או להיחסם.

קישורים לאתרים אחרים

האתר שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי צד ג ‘שאינם בבעלות או בשליטת טירולר בע”מ

Tyroler ltd אין שליטה על אינה אחראית לתוכן, מדיניות הפרטיות של אתרים ושירותים של צד שלישי כלשהו. אנו ממליצים לך בחום לקרוא את התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות של כל אתר צד שלישי בו אתה מבקר.

מבצעים מקוונים

מעת לעת אנו עשויים להפעיל מבצעי מכירות או להציע תמריצים אחרים לרכוש מאיתנו מוצרים מסוימים. זמן שילוח המוצרים והתנאים של מבצעים אלה ייקבעו בסעיף זה. Tyroler ltd שומרת לעצמה את הזכות למשוך את המבצע בכל עת וללא הודעה מראש.

רישיון מוגבל

טירולר בע”מ מעניקה לך רישיון לא בלעדי, לא ניתן להעברה, מוגבל לשימוש באתר בהתאם להסכם זה.

הגבלת האחריות

כל התדיינות או חקירה משפטית יתקיימו אך ורק בארץ המוצא של טירולר בע”מ (ישראל)

בשום מקרה טירולר בע”מ ולא מנהליה, עובדים, שותפים, סוכנים, ספקים או חברות כלולות, יהיו אחראים לנזקים, ישירים או תוצאים הנובעים משימושכם באתר, ואתם מסכימים להגן, לשפות ולגרום לנו להזיק כל תביעות, הפסדים, עלויות והוצאות אחריות, לרבות אך לא מוגבלות לשכר טרחת עורך דין, הנובע מהפרתך בזכויות צד ג ‘כלשהו.

הצהרת אחריות

השימוש שלך באתר הוא על אחריותך הבלעדית. האתר ניתן על בסיס “כמות שהוא” ו”כפי שזמין “. האתר ניתן ללא אחריות מכל סוג שהוא, בין אם מפורש ובין מכל המשתמע.

טירולר בע”מ או חברות הבת, ומורשה הרישיון שלה אינם מתחייבים כי (א) האתר יתפקד ללא הפרעה, מאובטח או זמין בכל זמן ומיקום. (ב) שגיאות או פגמים יתוקנו (ג) האתר נקי מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים (ד) תוצאות השימוש באתר יענו על הדרישות שלך.

חוק מסדיר

הסכם זה (וכללים נוספים, מדיניות או הנחיות המשולבים בהפניה) ינוהלו ויפורשו בהתאם לחוקי ישראל מבלי שתביא לתוקף כל עקרונות של ניגודי דין.

שינויים בהסכם זה

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים והגבלות אלה על ידי פרסום התנאים המעודכנים באתר. המשך השימוש שלך באתר לאחר כל שינוי שכזה מהווה את הסכמתך לתנאים וההגבלות החדשים.

אנא עיין מדי פעם בהסכם זה לצורך שינויים. אם אינך מסכים לאף אחד מהסכם זה או לשינויים כלשהם בהסכם זה, אל תשתמש, גש או המשך לגשת לאתר או הפסק כל שימוש באתר באופן מידי.

צור קשר

אם יש לך שאלות לגבי הסכם זה, אנא צור קשר